Budowa Arki

Z StellarArk Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Arki potrafią drastycznie różnić się od siebie, zasadniczo jednak każdą z nich można podzielić na dwie części: cywilną i wojskową. Nie jest to podział sztywny i wiele struktur może należeć do obu kategorii, jednak przydaje się to do ustalenia podziału obowiązków. Jak nazwa wskazuje za część cywilną odpowiada rząd, natomiast kapitan zajmuje się głównie częściami wojskowymi, aczkolwiek w uzasadnianych przypadkach może przejąć kontrolę nad całą Arką. Jednak więcej o tym w osobnym artykule (wkrótce).

Część Cywilna

Część cywilna Arki obejmuje wszelkie struktury mające na celu umożliwić ludności życie na pokładzie pojazdu. Składa się ona przede wszystkim z ogromnej biosfery stanowiącej wielkie pomieszczenie imitujące wycinek ziemi. Są tu pola, wzgórza, jeziora, lasy, a także małe miasteczka gdzie mieszkają bardziej wpływowi mieszkańcy Arki, lub też służące jako miejsca wypoczynku. Podobnie jak w większej części arki panuje tutaj sztuczna grawitacja. Niebo tworzy tutaj ogromny ekran, imitujący pory dnia. Niektóre Arki wyposażone są w holograficzne chmury, a niektóre wytwarzają nawet prawdziwe chmury. Wygląd wnętrza biosfery uzależniony jest w dużej mierze od stopnia rozbudowania arki. Te większe mogą pozwolić sobie na większą ekstrawagancję. Niekiedy można znaleźć w nich nawet całe góry, jednak takie arki należą do rzadkości.

Większość mieszkańców ark skazanych jest jednak na życie w mieszkaniach usytuowanych wzdłuż niekończących się korytarzy, przypominających jeden ogromny budynek mieszkalny (w miasteczkach znajdujących się w biosferze mieszkają nieliczni, najbogatsi mieszkańcy) Zwyczajowo mieszkania grupuje się na „bloki mieszkalne”. Do każdego takiego bloku przypisane są restauracje, sklepy, różne salony usługowe. Nie brakuje też szkół i uniwersytetów, gdzie szczególny nacisk kładzie się na naukę historii. Pomiędzy różnymi miejscami, mieszkańcy poruszają się pieszo, bądź za pomocą superszybkich wind poruszających się zarówno w pionie jak i poziomie. Zasadniczo życie na arce można wyobrazić sobie jak życie w ogromnym, samowystarczalnym, podziemnym mieście. Pozornie żyje się tutaj niczym w XXI wieku, w czasach sprzed kosmicznej ekspansji.

Do części cywilnej zalicza się również hydroponiczne farmy odpowiedzialne za produkcje pożywienia oraz systemy podtrzymywania życia. Są tu też fabryki i warsztaty produkujące przedmioty codziennego użytku. Niekiedy są to również laboratoria – ale tylko te, które zajmują się badaniami nad rzeczami nie mającymi zastosowań wojskowych.

Część wojskowa

Cześć wojskowa to te strefy arki, które odpowiadają za utrzymanie jej w bezpieczeństwie, a także za pozyskiwanie nowych surowców. Są tu magazyny na surowce, hangary z pojazdami wszelkiego typu, akademie i laboratoria wojskowe, systemy obronne, napęd FTL, główny reaktor oraz centrum dowodzenia.

Pracownicy wojskowi są grupą uprzywilejowaną na arce. Mają pierwszeństwo w dostępie do wszelkiego rodzaju usług, wykroczenia skierowane przeciwko nim są karane surowiej i zwykle cieszą się ogólnym szacunkiem. Płacą jednak za to swoją wolnością. Muszą być dyspozycyjni, bezwzględnie słuchać rozkazów, a także być punktualni. Na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za życie pozostałych mieszkańców arki – tyczy się to zarówno wysoko postawionych oficerów, jak i mechaników odpowiedzialnych za budowę nowych pojazdów. Każdy błąd może kosztować tutaj czyjeś życie.